Procedury formalno-prawne

dokumenty i dłoń na biurkuZłożone procedury formalno-prawne towarzyszą każdej inwestycji budowlanej. Zapewniamy wsparcie formalne podczas kompletowania dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz zgłoszeniem zamierzenia budowlanego, a także pozyskaniem opinii, ekspertyz i uzgodnień branżowych. Zajmujemy się organizacją niezbędnej dokumentacji związanej z pozyskaniem zgody na wejście na teren objęty projektowaną inwestycją, a także uzyskaniem pozwoleń  wodno-prawnych, czy zgody na wycinkę drzew. Oferujemy kompleksową obsługę formalną przedsięwzięć budowlanych, zarówno w odniesieniu do inwestycji kubaturowych, jak i liniowych. 

 

Dokumentacja techniczna

W zakresie dokumentacji technicznej  opracowujemy również projekty warsztatowe i techniczne, a także przedmiary i kosztorysy techniczne. Sprawdzamy kompletność projektu budowlanego, a także zgodność projektu z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z przepisami prawa budowlanego oraz z zasadami wiedzy technicznej. Zapewniamy kompleksowe wsparcie organizacyjne w procesie inwestycyjnym w zakresie projektów własnych oraz w przypadku adaptacji projektów typowych. W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.


KB Biuro Projektów – projektanci ergonomicznej architektury