Czy każda budowa wymaga pozwolenia?

nowy budynek w budowiePozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, która jest niezbędna do rozpoczęcia i przeprowadzenia większości robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz ich przebudową, rozbudową, nadbudową i odbudową. Pozwolenie na budowę jest wymagane także do prac rozbiórkowych oraz do prac związanych ze zmianą przeznaczenia budynku.

Zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego z dnia 13 lutego 2020 roku pozwolenia na budowę nie wymagają:

  • Wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływanie nie przekracza granic działki objętych projektem budowlanym;
  • Sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i gazowe o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 PA;
  • Tymczasowe obiekty budowlane niepołączone w sposób trwały z gruntem;
  • Wolnostojące budynki parterowe gospodarcze, wiaty i garaże o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  • Przydomowe ganki i oranżerie do 35 m2
  • Budynki rekreacji indywidualnej do 35 m2
  • Przydomowe tarasy o powierzchni do 35 m2

Wart podkreślenia jest fakt, że pomimo braku obowiązku wnioskowania o pozwolenie na budowę w powyższych przypadkach konieczne jest dokonanie zgłoszenia, w którym określa się rodzaj, zakres i miejsce wykonywania prac wraz z przewidywanym czasem ich ukończenia.

 

Czy można budować bez pozwolenia i bez zgłoszenia?

Zgłoszenia i pozwolenia na budowę nie wymagają obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające obecną zabudowę zagrodową w ramach działki siedliskowej oraz parterowe budynki gospodarcze o powierzchni maksymalnie 35 m2 i rozpiętości nie większej niż 4,8 m. Z decyzji administracyjnych wyłączone są także wolnostojące altany działkowe i budynki gospodarcze, a także wiaty przystankowe i peronowe. Zgłoszenia ani pozwolenia nie wymagają także przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2 oraz obiekty małej architektury.