Co zawiera dokumentacja techniczna?

dokumentacja technicznaDokumentacja techniczna to zbiór dokumentów w postaci planów, rysunków, obliczeń technicznych, kosztorysów i harmonogramów, które zawierają niezbędne informacje do przeprowadzenia prac budowlanych. Zakres dokumentacji i jej zawartość uzależniona jest od przeznaczenia. Dokumentacja techniczna budowlana powinna zawierać opis techniczny budynku, obliczenia statyczne i wytrzymałościowe oraz rozwiązania konstrukcyjne dla poszczególnych elementów. Obok części opisowej w dokumentacji projektowej znajduje się część rysunkowa zawierająca rzuty budynku oraz plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Rodzaje budowlanej dokumentacji technicznej

W branży budowlanej występują dwa podstawowe typy dokumentacji:

  • Dokumentacja prawna – zawiera lokalizację ogólną, czyli stwierdzenie potrzeby inwestycji na danym obszarze oraz lokalizację szczegółową określającą, w którym miejscu ma stanąć obiekt. W tej kategorii mieszczą się wszystkie ustalenia z dostawcami mediów.
  • Dokumentacja techniczna – zawiera opis techniczny, obliczenia, plan orientacyjny i sytuacyjny oraz kosztorys, rysunki i zestawienia materiałów.

Bardzo ważnym elementem dokumentacji są obliczenia, które architekt wykonuje na podstawie obowiązujących norm.

 

W jakim celu tworzona jest dokumentacja techniczna?

Celem dokumentacji technicznej jest sprecyzowanie wszystkich informacji dotyczących planowanego przedsięwzięcia oraz wykazanie zgodności projektowanego budynku z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi. Dokumentacja budowlana służy do realizacji inwestycji i utrzymania obiektu w dobrym stanie technicznym – w dokumentacji mogą się bowiem znaleźć instrukcje obsługi i eksploatacji budynku oraz urządzeń i instalacji w nim pracujących. Dokumentacja musi być na bieżąco aktualizowana i przechowywana do końca eksploatacji budynku.