5 głównych zasad projektowania instalacji sanitarnych

instalacje sanitarneInstalacje sanitarne składają się z instalacji wodnej, której zadaniem jest dystrybucja wody do wybranych punktów w budynku oraz kanalizacyjnej służącej do odprowadzania powstałych nieczystości. Do instalacji sanitarnych zaliczana jest także instalacja wentylacyjna i instalacja centralnego ogrzewania.

Profesjonalny projekt instalacji sanitarnej powinien uwzględniać 5 podstawowych zasad:

  1. Spady na rurach kanalizacyjnych muszą wynosić przynajmniej 3% na każdym metrze;
  2. Rury wodociągowe muszą być układane ze spadkiem 1-2%;
  3. Każdy punkt poboru wody musi być zaopatrzony w zawór odcinający;
  4. Powinno się projektować minimalną ilości połączeń, ponieważ złączki to najsłabsze ogniwo całego systemu;
  5. Niezbędne jest wykonanie układu wentylacyjnego i napowietrzającego.

Warto wiedzieć, że w układzie kanalizacyjnym i wodociągowym stosuje się inne przekroje rur – w przypadku instalacji wodnej ważne jest bowiem dostarczanie wody z odpowiednim ciśnieniem, a przekrój rur kanalizacyjnych ma zapewniać wyłącznie swobodny przepływ nieczystości.

 

O czym trzeba pamiętać przy projektowaniu instalacji sanitarnej?

Instalacja sanitarna zbudowana jest z systemów rozprowadzających ciepłą wodę po budynku i odprowadzających ją po zużyciu. Armatura musi być poprowadzona do każdego pomieszczenia, w którym przewidziany został dostęp do wody. Należy wziąć pod uwagę także planowane urządzenia grzewcze – w projekcie trzeba uwzględnić kaloryfery lub system ogrzewania podłogowego. Każdy projekt instalacji sanitarnej musi zostać poprzedzony dokładnymi obliczeniami hydraulicznymi – biuro projektowe z Bochni zawsze dokonuje wymiarowania przekrojów i określa prędkość przepływu ścieków. Cały system musi działać w sposób bezawaryjny przez wiele lat, dlatego tak ważne jest zastosowanie wysokiej jakości materiałów. Właściwie działająca instalacja sanitarna to gwarancja bezpieczeństwa i komfortu domowników.